Vragen over het oprichten van een B.V. of N.V.?
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

BV Blog

Vele startende ondernemers geholpen

Pieter Reijenga heeft de afgelopen 26 jaar al zeer vele startende ondernemers op weg geholpen en beleeft hier veel plezier aan. Het leukste is als ze op mijn kantoor vertellen waar ze mee gaan starten.

Ik leer daar zelf ook nog steeds van als ondernemer.

Lees meer

Boxhopping en minder spaartaks

Als iemand tegen u zou zeggen dat hij aan boxhopping doet, zou u misschien denken dat hij professionele hulp nodig heeft van een arts (of een beddenspeciaalzaak).
Bijna goed. Hij of zij heeft wel professionele hulp nodig maar dan wel van een fiscaal adviseur en mogelijk een notaris. Boxhopping is het om fiscale redenen overgaan van de ene belastingbox naar de andere. In belasting box 3 (spaargelden) moet 1,2% belasting worden betaald omdat uitgegaan wordt van een verzonnen rendement over de spaargelden. Maar de rente op spaargelden is op dit moment zeer laag.
Stel dat 0,9% rente over de spaargelden is verkregen en dat er dus 1,2% moet worden betaald. Dan boer je dus 0,3% achteruit.

Lees meer

IK STEMPEL MIJN AANDELEN AF

Je zou denken dat een ondernemer die dat roept hulp nodig heeft van een arts. Die gedachte is bijna goed. Deze ondernemer heeft inderdaad hulp nodig, maar niet van een arts maar van een notaris. Met het afstempelen van aandelen wordt bedoeld het verminderen van de nominale waarde van aandelen in een B.V.

De nominale waarde van een aandeel is de waarde zoals die in de statuten van een B.V. is vastgesteld (dus niet de handelswaarde). Bijvoorbeeld van een aandeel in een B.V. nominaal waard € 100,- wordt de nominale waarde verminderd tot € 1,-. De nominale waarde wordt dus met € 99,- verminderd (met € 99,- afgestempeld) tot een nominale waarde van € 1,-.

Voor het veranderen van de nominale waarde van de aandelen is een notariële akte nodig, waarmee de statuten van de B.V. worden gewijzigd.

Lees meer

DE GETROUWDE EN DE SAMENWONENDE ONDERNEMER EN DE CRISIS

Ondernemers lopen risico. Ze beperken dit risico graag. Ondernemers die gaan trouwen beperken het risico voor hun aanstaande echtgenoot of echtgenote door het maken van huwelijksvoorwaarden. Samenwonende ondernemers maken - als zij al wat regelen - een samenlevingscontract, dat verandert het risico meestal niet.

Maar wie loopt er nu meer risico: de man of vrouw die met de risico-nemende ondernemer is getrouwd of de man of vrouw die met de risico-nemende ondernemer samenwoont?

Dit gesprek over de statutenwijziging brengt voor u geen verplichtingen met zich mee.

Lees meer

De comeback van de N.V.

Vanaf 1971 zijn veel naamloze vennootschappen (N.V.'s) omgezet in besloten vennootschappen (B.V.'s).

Daar was een reden voor. N.V.'s moesten vanaf 1971 hun jaarstukken publiceren bij de Kamer van Koophandel (de publicatieplicht). Iedereen kon die jaarstukken daarna bij de Kamer van Koophandel inzien. Dat vonden ondernemers niet leuk. Zij schakelden over van N.V. naar de B.V. Voor de B.V. bestond die publicatieplicht toen nog niet. De publicatieplicht voor de B.V.'s is pas in 1984 ingevoerd.

Lees meer

BV4U in beeld

Bekijk de video

Lees meerDe eerste van Nederland   
Achterhoekse nuchterheid   
Goede prijs/kwaliteit   
Persoonlijk contact