Vragen over het oprichten van een BV of NV?
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Boxhopping en minder spaartaks


Om dat te voorkomen kan spaargeld overgeheveld worden naar een B.V. (box 2). In dat geval wordt niet belasting betaald over een verzonnen rendement op de spaargelden maar worden alleen de werkelijke rentebaten belast. Dan boer je dus niet achteruit maar alleen minder vooruit. Voor spaarders in box 1 die meer spaargeld hebben dan de algemene vrijstelling van € 21.330,-- per persoon, kan het voordelig zijn om spaargelden in de B.V. te brengen.

Heeft men geen B.V. dan kan er één worden opgericht. Speciaal om deze reden een B.V. oprichten heeft pas zin als het gaat om grotere vermogens. Immers een B.V. oprichten kost geld, maar een B.V. onderhouden veel meer. Een fiscaal adviseur kan beoordelen of het zinvol is.

Heeft u al een B.V. dan kunnen er extra aandelen worden uitgegeven om meer spaargelden in de B.V. te brengen. Ook ondernemers met een eenmanszaak of vennootschap onder firma kunnen soms een (klein) voordeel behalen. Voorwaarde is dan wel dat het in de onderneming gebrachte spaargeld een rol moet spelen in de onderneming.

Alles staat of valt natuurlijk met de lage rentestand. Er is op dit moment veel kritiek op de box 3 heffing want meer belasting betalen dan er rente wordt ontvangen is niet redelijk. Maar die kritiek was er natuurlijk niet geweest als de rente hoog was geweest.

Op Prinsjesdag zal misschien duidelijk worden of het kabinet de box 3 heffing gaat verlagen. Als men dat gaat doen dan gaat dat de schatkist geld kosten en zullen hoogst waarschijnlijk fiscale maatregelen worden genomen om een en ander budgettair neutraal te laten verlopen. Dan zou bijvoorbeeld de voor ondernemers zeer voordelige BedrijfsOpvolgingsRegeling (de BOR) wel eens kunnen worden versoberd. Dat is de regeling waardoor ondernemers met weinig of geen erfbelasting/schenkbelasting hun onderneming kunnen overdragen aan hun kinderen. Daar is immers in de samenleving ook veel kritiek op geweest en zelfs een rechtszaak over geweest.

Het is maar dat u het weet. Zo niet, dan weet u mij te vinden.

Pieter Reijenga
notaris ’s-Heerenberg

BV4U.nl
Inclusiefnotaris.nl