Vragen over het oprichten van een BV of NV?
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

IK STEMPEL MIJN AANDELEN AF


Je zou denken dat een ondernemer die dat roept hulp nodig heeft van een arts. Die gedachte is bijna goed. Deze ondernemer heeft inderdaad hulp nodig, maar niet van een arts maar van een notaris. Met het afstempelen van aandelen wordt bedoeld het verminderen van de nominale waarde van aandelen in een B.V.

De nominale waarde van een aandeel is de waarde zoals die in de statuten van een B.V. is vastgesteld (dus niet de handelswaarde). Bijvoorbeeld van een aandeel in een B.V. nominaal waard € 100,- wordt de nominale waarde verminderd tot € 1,-. De nominale waarde wordt dus met € 99,- verminderd (met € 99,- afgestempeld) tot een nominale waarde van € 1,-.

Voor het veranderen van de nominale waarde van de aandelen is een notariële akte nodig, waarmee de statuten van de B.V. worden gewijzigd.

Waarom stempelen ondernemers de nominale waarde van de aandelen in hun B.V. soms af? Om aandelenkapitaal belastingvrij uit de B.V. naar privé te halen. Het afgestempelde bedrag kan namelijk vaak belastingvrij worden terugbetaald aan de aandeelhouder. Stel een B.V. heeft 180 aandelen van € 100,-, in totaal € 18.000,- aandelenkapitaal. Daarna worden de statuten van deze B.V. gewijzigd, zodat de nominale waarde per aandeel € 1,- wordt (in plaats van € 100,-).

Het totale aandelenkapitaal bedraagt dan na de statutenwijziging 180 x € 1,- of € 180,-. Dan kan er dus € 18.000,- minus € 180,- of € 17.820,- belastingvrij worden terugbetaald aan de aandeelhouder.

Met de komst van de flex B.V. is het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,- voor B.V.’s vervallen. Het aantal afstempelingen neemt sindsdien toe.

Bij een afstempeling zitten er wel op zijn minst twee giftige adders onder het gras. De liquiditeit van de B.V. moet voldoende blijven om opeisbare schulden van de B.V. te kunnen betalen na de afstempeling (daarvoor is de zogenaamde uitkeringstest nodig). Daarnaast mag de afstempeling niet leiden tot een belaste afkoop van pensioenaanspraken.

Om te voorkomen dat de B.V.-ondernemer door deze adders wordt gebeten kan hij hulp zoeken bij zijn accountant of fiscaal adviseur.