Holding oprichten

Holding oprichten

Een holding is een rechtspersoon waarin zaken als de aandelen, vermogen en patenten van een bv zijn ondergebracht. Waar de reguliere bv de actieve onderneming is, is een holding passief. Een andere naam is dan ook controlemaatschappij of houdstermaatschappij. De primaire bv is een werkmaatschappij. Formeel gezien zijn het beide bv’s. Een holding kan enkel opgericht worden als er ook een bv wordt opgericht of als deze al aanwezig is. Onder een holding kunnen meerdere bv’s hangen, de holding fungeert dan als kapstok.

Dit geeft juridisch en fiscaal voordeel. Het is ook prettig dat zaken als loonadministratie en pensioenopbouw vanuit één centraal punt kunnen worden geregeld.

Holdingstructuur

Als er sprake is van een verticale relatie tussen minimaal twee bv’s, spreek men van een holdingstructuur. In één bv zijn de activa opgenomen en in de ander holding-bv de
aandelen. Deze structuur geeft de ruimte om risico’s te spreiden. Zo is er bij een faillissement meer bescherming voor de ondernemer en minder ruimte voor de schuldeisers.

Het is voordelig om de holding direct met de andere bv, de werkmaatschappij, op te starten. U bespaart dan op notariskosten.