Juridische fusie

Prijs vanaf 1650 euro excl. btw

U wilt samengaan met een of meerdere bedrijven vanuit fiscaal oogpunt, bedrijfsstrategie of herstructurering?
Dan is een juridische fusie wellicht de beste oplossing!

Wat is een juridische fusie?
Bij een juridische fusie worden de vermogens van twee of meer rechtspersonen door een notariële akte van fusie samengevoegd tot één vermogen. Er is sprake van een of meer verdwijnende rechtspersonen en één verkrijgende rechtspersoon. Belangrijk is dat de rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon blijven bestaan en van rechtswege geheel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon.

Ook voor kleine bedrijven
Bij fuseren wordt altijd gedacht aan grote ondernemingen maar ook kleine bedrijven kunnen met elkaar samengaan.

De notaris
Een juridische fusie loopt via een wettelijk vastgelegde procedure. Betrek tijdig een notaris bij de akte van fusie. De notaris moet verklaren dat aan alle wettelijke eisen is voldaan. Er zijn meerdere vormen van juridische fusie.  Maar welke kiest u?  Wij adviseren u graag over de rechtsgevolgen van juridische fusie en begeleiden u in deze complexe materie.

Voor meer informatie. Neem contact op.