Juridische fusie

Juridische fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer rechtspersonen onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon treedt automatisch zonder bezitsoverdracht juridisch in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon. Het grote voordeel van fusie is dat het vermogen van alle verdwijnende rechtspersonen van rechtswege overgaat. De juridische fusie wordt vaak gebruikt om eenvoudig te reorganiseren binnen een groep van vennootschappen of een groep van stichtingen/verenigingen die met elkaar een bepaalde rechtsverhouding hebben.

Contracten, zoals huur- en leaseovereenkomsten, arbeidscontracten en vergunningen vallen in beginsel onder de vermogensovergang. Nadeel is dat ook onbekende aansprakelijkheden automatisch op de verkrijgende vennootschap overgaat.

Juridische fusies kunnen betrekking hebben op vennootschappen zoals besloten vennootschappen, maar ook tussen rechtspersonen als stichtingen en verenigingen. Alleen een rechtspersoon van dezelfde aard kan fuseren, dus een stichting met een stichting, maar niet een stichting met een vereniging.

Juridische fusie moet niet verward worden met twee andere vormen die in het spraakgebruik of in fiscale zin ook wel aangeduid worden met ‘aandelenfusie’ en ‘bedrijfsfusie’.


Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie veranderen alleen de aandelen van eigenaar: de eigenaar van de aandelen in vennootschap X draagt al zijn aandelen ‘ten titel van inbreng’ over aan vennootschap Y, vaak bij de oprichting van vennootschap Y. Vennootschap X wordt daarmee de 100% dochter van vennootschap Y. Strikt juridisch is dit geen fusie.

 
Bedrijfsfusie

Kenmerkend voor een bedrijfsfusie is een overdracht van activa en passiva. De eigenaar van vennootschap X draagt zijn onderneming of een zelfstandig deel van zijn onderneming over aan vennootschap Y en ontvangt er aandelen in de verkrijgende vennootschap Y voor terug.  Het voordeel van een bedrijfsfusie is deze mogelijkheid is dat alleen bepaalde vermogensbestanddelen overgedragen worden. Een nadeel is dat ieder vermogensbestanddeel apart moet worden geleverd.

Elke fusie brengt wel administratieve gevolgen met zich. Bankrekeningen moeten natuurlijk wel worden ‘overgezet’ op de verkrijgende rechtspersoon.


In 5 stappen eenvoudig en snel uw juridische fusie

werkwijze

Stap 1

De eerste stap is informatie verzamelen, begin online en spreek met collega-ondernemers. Wij kunnen u hierbij prima helpen.

werkwijze

Stap 2

Voordat er stappen worden ondernomen, moet er een notaris betrokken worden.
Een juridische fusie is namelijk strikt gebonden aan wettelijk vastgelegde procedures.

werkwijze

Stap 3

Inventariseer de zachte gevolgen. De harde zaken, juridisch en financieel, kunnen prima uitbesteed worden aan ons. Maar een fusie kan ook gevolgen hebben voor personeel en voor klanten.

werkwijze

Stap 4

Zorg dat de ondernemingsraad en vakbond (indien van toepassing) om advies worden gevraagd, voordat het voorstel wordt gedeponeerd.

werkwijze

Stap 5

Na deponering hebben mogelijke schuldeisers een maand de tijd om bezwaar te
maken tegen de voorgenomen fusie.


Kosten juridische fusie

Wij staan voor een snelle, maar secure en voordelige afhandeling van allerlei juridische bedrijfsvraagstukken, zoals een fusie.

Kosten juridische fusie neem contact op voor een offerte
Inschrijving + uittreksel KvK Inclusief
Persoonlijk advies notaris
Direct conceptakte
Alle benodigde contracten
Onbeperkt telefonisch adviesDe eerste van Nederland   
Achterhoekse nuchterheid   
Goede prijs/kwaliteit   
Persoonlijk contact